2. Yuliya V. Vertakova, Vladimir A. Plotnikov

Applying of the Results of Space Activities to Solving Regional Socio-Economic Development Problems in Russia: Organizational and Methodological Aspects

 • Contact details
 • Abstract
 • References

Yuliya V. Vertakova

Head of Department of the Southwest State University (Kursk), Doctor of Economics, Professor

50 let Oktyabrya Str. 94, Kursk, Russian Federation, 305040

Vladimir A. Plotnikov

Professor of the Department of St. Petersburg State University of Economics, Doctor of Eco-nomics, Professor

Sadovaya Str. 21, St. Petersburg, Russian Federation, 191023

Purpose. This study simulates the application of the results of space activities to solve regional socio-economic development problems in the Russian Federation and develops scientific and methodological approaches to its qualitative and quantitative assessment.
Tasks. The study aims to specify the definition of the “results of space activities,” and on this basis, substantiate proposals on the correction of the term in legislative and subordinate acts; to determine directions for the application of the results of space activity to solve regional socio-economic development problems; to identify key issues that hinder such application; and to provide guidelines for resolving them.
Methods. In this study, the authors use retrospective, comparative, economic and legal analyses, and expert assessment. Source data include the laws and subordinate acts of the Russian Federation, empirical and statistical data on the application of the results of space activity in economic practices and public administration, and information about the level and direction of regional socio-economic development in Russia. This study examines the interpretation of the term “results of space activities” and substantiates the need for its revision, including the modification of legislation; analyzes major directions for the application of the results of space activities in regional development management as well as legal, methodological, organizational, and economic problems associated with these processes; proposes measures for solving the identified problems; and examines ways of assessing the efficiency of the application of the results of space activities in solving regional socio-economic development problems in the Russian Federation.
Results. Space activities are an innovative type of activity. However, application of their results in regional development management has not yet become widespread, owing to a number of reasons, including lack of proper assessment of the effects, lack of training, institutional problems, poor technical culture and insufficient hardware and software. It is necessary to focus the efforts of government agencies and the expert community, aimed at eliminating barriers that prevent application of the results of space activities, on certain areas, such as: developing a scientific and methodological apparatus for the assessment of the effects of application of the results of space activities, training the staff of commercial and government institutions, solving institutional problems, and improving the level of technical culture and implementation of hardware and software in organizations that use special (obtained using space technologies) information.

Keywords: socio-economic efficiency, regional development, space activities

References

 1. Amin S. The liberal virus: Permanent war and the americanization of the world. N. Y.: Monthly Review Press Publ., 2004. 144 p. (Russ. ed.: Amin S. Virus liberalizma: permanentnaya voyna i amerikanizatsiya mira. Moscow: Evropa Publ., 2007. 168 p.).
 2. Tolkachev S. A., Andrianov K. N., Lapenkova N. V. Intellektual’noe proizvodstvo skvoz’ prizmu tret’ey promyshlennoy revolyutsii [Intellectual production in the light of the third industry revolution]. Mir novoy ekonomiki, 2014, no. 4, pp. 28–38.
 3. Bodrunov S. D. Imperativy, vozmozhnosti i problemy reindustrializatsii [Imperatives, possibilities and reindustrialization problems]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii, 2013, no. 1 (35), pp. 4–12.
 4. Ryazanov V. T. Novoe industrial’no-tekhnotronnoe obshchestvo: gryadushchee pod voprosom [New industrial tehnotronical society: The future is questionable]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii, 2017, no. 2 (52), pp. 47–54.
 5. Frolov I. E. Vozmozhnosti i problemy modernizatsii rossiyskogo vysokotekhnologichnogo kompleksa [Opportunities and problems of modernization of the Russian high-tech complex]. Problemy prognozirovaniya, 2011, no. 3, pp. 31–55.
 6. Kharlamov A. V., Vunotropidi A. F. Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya natsional’noy ekonomiki v usloviyakh global’noy nestabil’nosti [Improvement of state regulation of national economy in conditions of global instability]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2015, no. 3 (93), pp. 47–51.
 7. Ballieva Kh. Yu., Tleynshev B. A. Innovatsionnyy potentsial kak faktor effektivnogo razvitiya ekonomiki regiona [Innovation potential as a factor of effective development of the region’s economy]. Strategiya ustoychivogo razvitiya regionov Rossii, 2013, no. 17, pp. 95–99.
 8. Gorid’ko N. P., Nizhegorodtsev R. M. Mekhanizmy strategicheskogo upravleniya naukoemkoy otrasl’yu (na primere kosmicheskoy deyatel’nosti) [Mechanisms of strategic management for knowledge-based industries (the example of space exploration activities)]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i menedzhment, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 104–111.
 9. Fundamentals of state policy in the use of the results of space activities in the interests of modernizing the economy of the Russian Federation, and the development of its regions for the period up to 2030. Approved by the President of the Russian Federation on January 14, 2014 No. Pr-51. Available at: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70484388/. (in Russ.).
 10. Polyanin A. V., Dokukina I. A. Realizatsiya kontseptual’noy modeli regional’noy innovatsionnoy sistemy [Implementation of the conceptual model of the regional innovation system]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment, 2013, no. 4, pp. 40–44.
 11. Popova T. S. Konkurentosposobnost’ natsional’noy ekonomiki na rynke vysokotekhnologichnoy (naukoemkoy) produktsii: rossiyskiy gudvill raketno-kosmicheskoy otrasli promyshlennosti i vostrebovannye professional’nye kompetentsii [Competitiveness of the national economy on the market of high-tech products: Russian goodwill of rocket and space industry and popular professional competences]. Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta, 2014, no. 2 (54), pp. 164–171.
 12. Vertakova Yu. V., Klevtsova M. G., Polozhentseva Yu. S., Nekipelova A. S. Differentsiatsiya regionov v sootvetstvii s fazami razvitiya: modifitsirovannaya metodika otsenki strukturnogo tsikla [Differentiation of regions according to the phases of development: The modified method of the structural cycle evaluation]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2015, no. 3 (93), pp. 15–19.
 13. Klevtsova M. G., Polozhentseva Yu. S., Kryzhanovskaya O. A. Analiz vliyaniya investitsionnoy sostavlyayushchey na uroven’ konkurentosposobnosti regiona [Analysis of the impact of the investment component on the level of competitiveness of the region]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment, 2012, no. 2 (19), pp. 54–58.
 14. Payson D. B. Planirovanie i realizatsiya regional’nykh pilotnykh proektov v oblasti ispol’zovaniya rezul’tatov kosmicheskoy deyatel’nosti [Planning and realization of regional pilot projects referred to the space activity result implementation]. Ekonomika regiona, 2010, no. 1, pp. 154–160.
 15. Plotnikov V. A. Klasterizatsiya kak sovremennaya tendentsiya regulirovaniya ekonomicheskogo razvitiya [Clustering as the current trend of economic development regulation]. Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial’naya sfera, tekhnologii, 2016, no. 1 (27), pp. 5–7.
 16. Fedorova O. V. Opyt ispol’zovaniya kosmicheskikh tekhnologiy v interesakh sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona (na materialakh Kaluzhskoy oblasti) [Experience in the use of space technologies in the interests of socio-economic development of the region (on the materials of the Kaluga region)]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy nauchnyy zhurnal, 2013, no. 12 (60). Available at: http://uecs.ru/uecs60-602013/item/2597-2013- 12-06-08-34-35.
 17. Bezborodov V. G., Dukarskiy O. M. Informatsionnye tekhnologii ispol’zovaniya rezul’tatov kosmicheskoy deyatel’nosti dlya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii [Information technologies of using the results of space activities for socio-economic development of Russian regions]. Internetzhurnal “Otkhody i resursy”, 2014, vol. 1, no. 2.
 18. Ramzaev V. M., Khaymovich I. N., Chumak V. G. Primenenie tekhnologii Big Data v gosudarstvennom I munitsipal’nom upravlenii [Application of Big Data technology in state and municipal management]. “Informatsionnye tekhnologii i nanotekhnologii” (ITNT- 2016): Mat. Mezhdunar. konf. i molodezh. shkoly [“Information Technologies and Nanotechnologies” (ITNT-2016): Proc. int. conf. and the youth school]. Samara: Samara State Aerospace University Publ., 2016, pp. 1008–1015.
 19. Akimov V. A., Kachanov S. A., Nekhoroshev S. N., Popov A. P. Obshchie polozheniya po sopryazheniyu sistemy “ERA-GLONASS” i “sistemy-112” [General provisions on system “ERRI-GLONASS” and “System-112” interface]. Tekhnologii grazhdanskoy bezopasnosti, 2011, vol. 8, no. 2 (28), pp. 20–27.
 20. Danilyuk A. Yu., Revnivykh S. G., Testoedov N. A., Stupak G. G., Urlichich Yu. M. GLONASS — strategicheskiy resurs Rossii [GLONASS — strategic resource of Russia]. Issledovaniya naukograda, 2013, no. 2 (4), pp. 16–24.
 21. Bezborodov V. G., Konon N. I. Ispol’zovanie rezul’tatov kosmicheskoy deyatel’nosti v regional’nykh informatsionno-analiticheskikh sistemakh [Space activity results used in regional information analysis systems]. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM, 2008, vol. 106, pp. 66–68.
 22. Karpov A. S., Karpova K. V. Mery gosudarstvennogo regulirovaniya po povysheniyu konkurentosposobnosti raketno-kosmicheskoy promyshlennosti Rossiyskoy Federatsii [The arrangements of state regulation for increase of competitiveness of the Russian spacerocket industry]. Transportnoe delo Rossii, 2014, no. 5, pp. 204–206.
 23. Ostapenko O. N., Zakharov Yu. N., Levkin I. M. Ispol’ zovanie kosmicheskikh informatsionnykh tekhnologiy v regional’nom upravlenii [Use of space information technologies in regional government]. Upravlencheskoe konsul’tirovanie, 2014, no. 9 (69), pp. 104–112.
 24. Popova E. A. Investitsii v novye tekhnologii promyshlennykh predpriyatiy v sovremennoy rossiyskoy ekonomike [Investments in high-technology of production companies in Russian economy]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2015, no. 4 (94), pp. 104–107.
 25. Prolubnikov A. V. Problemy programmnogo upravleniya ekonomicheskoy sistemoy [Problems of management by objectives in economic system]. Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial’naya sfera, tekhnologii, 2015, no. 1 (23), pp. 5–9.
 26. Vertakova Yu. V., Plotnikov V. A. Transformatsiya roli universitetov v obespechenii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya [Transformation of the role of universities in socio-economic development]. Ekonomikaiupravlenie, 2017, no. 6 (140), pp. 55–62.

Subscribe to electronic version of the article