6. Viktor Z. Petrosyants, Sergey V. Dokholyan, Dmitriy A. Denevizyuk

Struggling Regions: Economic Policy Under Federalism

 • Contact details
 • Abstract
 • References

Viktor Z. Petrosyants

Chief Researcher of the Institute of Social and Economic Researches of the Dagestan scientific center of RAS, Doctor of Economics, Professor

Yaragskogo Str. 75, Makhachkala, Republic of Dagestan, 367030

Sergey V. Dokholyan

Director of the Institute of Social and Economic Researches of the Dagestan scientific center of RAS, Doctor of Economics, Professor

Yaragskogo Str. 75, Makhachkala, Republic of Dagestan, 367030

Dmitriy A. Denevizyuk

Scientific Secretary of the Institute of Social and Economic Researches of the Dagestan scientific center of RAS, Ph.D. in Economics

Yaragskogo Str. 75, Makhachkala, Republic of Dagestan, 367030

The presented study analyzes the federal form of government from the perspective of systems methodology.
Aim. The study aims to substantiate the need for improving the national regional policy with regard to struggling regions through the case study of the North Caucasian Federal District (NCFD).
Tasks. In this study, the authors analyze budget revenues and expenditures in relation to the subjects of the NCFD, examine the growth rate of the core indicators of regional socio-economic development, and predict the scenario of long-term regional development.
Methods. The study uses general scientific methods of cognition and elements of predictive modeling. The study employs data provided by the Federal State Statistics Service for statistical analysis.
Results. The principles of Russian federalism are presented in the context of the formation of the goals and objectives of regional policy. Mechanisms for their implementation are also described. Socio-economic development of the constituent entities is regarded as an important factor in strengthening federative relations. The basic principles of regional policy formation under federalism are clarified, and the current state of struggling regions (the NCFD and its subjects) is assessed. The need for the effective support of struggling regions using the framework of national regional policy implementation is substantiated, and possible development scenarios of the North Caucasian region are examined.
Conclusion. Pursuing sustainable socio-economic development of constituent entities and enhancing interregional economic relations are important factors for strengthening federative relations, ensuring efficient management of a common economic space, and alleviating interregional disparity in terms of the achieved level of socio-economic development.

Keywords: federalism, regional development, regional policy, regulation, struggling regions, economic space, integrity and unity

References

 1. Abdulatipov R. G. O federativnoy i natsional’noy politike Rossiyskogo gosudarstva [On the federal and national policy of the Russian state]. Moscow: Slavyanskiy dialog, 1995. 63 p.
 2. Artamonov A. D. Chto dal’she? Osobennosti rossiyskogo federalizma v sisteme gosudarstvennogo upravleniya [What’s next? Peculiarities of Russian federalism in the system of public administration]. Rossiyskoe predprinimatel’stvo, 2008, no. 8 (2), pp. 110–113.
 3. Valentey S. D., Bakhtizin A. R., Bukhval’d E. M., Kol’chugina A. V. Gruppirovka regionov federal’nykh okrugov Rossiyskoy Federatsii po trendam razvitiya [The grouping of regions of the Federal districts of the Russian Federation, based on their development trends]. Federalizm, 2015, no. 4 (80), pp. 131–138.
 4. Goreglyad V. P. Uroki byudzhetnogo federalizma: 20 let reform [Lessons of the budget federalism: 20 years of reforms]. Federalizm, 2016, no. 1 (81), pp. 91–106.
 5. Zavel’skiy M. G., Petrosyants V. Z. Khozyaystvennye interesy i federalizm [Economic interests and federalism]. Moscow: Editorial URSS; RAS Institute
 6. of Systems Analysis Publ., 1996. 116 p.
 7. Zamyatin D. D., Zamyatina N. Yu. Prostranstvo rossiyskogo federalizma [Dimensions of Russia’s federalism]. Polis. Politicheskie issledovaniya, 2000, no. 5, pp. 98–109.
 8. Zubov A. B. Unitarizm ili federalizm. K voprosu o budushchey organizatsii gosudarstvennogo prostranstva Rossii [Unitarianism or federalism: To the issue of future organization of Russia’s state expanse]. Polis. Politicheskie issledovaniya, 2000, no. 5, pp. 32–54.
 9. Karapetyan L. M. Mezhdunarodnaya praktika federalizma i problemy Rossiyskoy Federatsii [International practice of federalism, and problems of the Russian Federation]. Federalizm, 2001, no. 1, pp. 67–90.
 10. Salikov M. S. Vzaimootnosheniya shtatov v sisteme amerikanskogo federalizma [States relations in the system of American federalism]. Gosudarstvo i pravo, 1997, no. 9, pp. 95–98.
 11. Elazar D. J. Sravnitel’nyy federalizm [Comparative federalism]. Polis. Politicheskie issledovaniya, 1995, no. 5, pp. 106, 115.
 12. Huttmann M. G. The practice of federalism in Germany. Federalism and decentralization: Perspectives for the transformation process in Eastern and Central Europe. Hamburg: Lit Verlag, 2002, pp. 97–124.
 13. Glazyrin M. Sistemnye faktory regional’nogo razvitiya [Systemic factors of regional development]. Ekonomist, 2013, no. 6, pp. 90–96.
 14. Glickman N. J. Econometric analysis of regional systems. N. Y.: Academic Press Publ., 1977. 210 p. (Russ. ed.: Glickman N. Ekonometricheskiy analiz regional’nykh system. Moscow: Progress Publ., 1980. 279 p.).
 15. Granberg A. G. Osnovy regional’noy ekonomiki [Basics of regional economy]. Moscow: HSE Publ., 2004. 495 p.
 16. Zavel’skiy M. G. Gosudarstvennoe regulirovanie rynochnoy ekonomiki. Sistemnyy podkhod v rossiyskikh usloviyakh [State regulation of market economy. System approach in Russian conditions]. Moscow: Nauka Publ., 2006. 328 p.
 17. Kokhuzheva S. N. Rol’ organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma v razrabotke regional’nykh tselevykh programm sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya [The role of organizational and economic mechanism in the development of regional purposeoriented programs of social and economic development]. Rossiyskoe predprinimatel’stvo, 2011, no. 8 (1), pp. 156–161.
 18. Lavrovskiy B. L. Gosudarstvennaya politika regional’nogo razvitiya: voprosy teorii [The state policy of regional development: Issues of the theory]. Federalizm, 2015, no. 4 (80), pp. 121–130.
 19. Leksin V. N., Shvetsov A. N. Obshcherossiyskie reform i territorial’noe razvitie. Stat’ya 8. Depressivnye territorii: prezhnie problemy i novye variant ikh resheniya [All-Russian reforms and territorial development. Article 8. Depressive territories: Former problems and new solutions]. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal, 2001, no. 9, pp. 35–63.
 20. Petrosyants V. Z. Ekonomicheskaya politika depressivnogo regiona: problemy formirovaniya i realizatsii [Economic policy of the depressive region: Problems of formation and implementation]. Moscow: Nauka Publ., 2005. 187 p.
 21. Petrosyants V. Z., Dokholyan S. V., Petrosyants D. V., Bashirova A. A. Strategiya regional’nogo razvitiya v usloviyakh innovatsionnykh preobrazovaniy ekonomiki [Strategy of regional development in conditions of innovative economic transformations]. Moscow: Ekonomika Publ., 2011. 302 p.
 22. Tinbergen J., Bos H. C. Mathematical models of economic growth. N. Y.: McGraw-Hill Book Co. Publ., 1962. 131 p. (Russ. ed.: Tinbergen J., Bos H. Matematicheskie modeli ekonomicheskogo rosta. Moscow: Progress Publ., 1967. 176 p.).
 23. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii. Ofitsial’noe izdanie [The Constitution of the Russian Federation. Official edition]. Moscow: Yuridicheskaya literature Publ., 2014. 64 p.
 24. Regiony Rossii. Sotsial’no-ekonomicheskie pokazateli. 2016: Stat. sb. [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2016: Stat. coll.]. Moscow: Rosstat Publ., 2016. 442 p.
 25. Regiony Rossii. Sotsial’no-ekonomicheskie pokazateli. 2011: Stat. sb. [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2011: Stat. coll.]. Moscow: Rosstat Publ., 2011. 990 p.

Subscribe to electronic version of the article