6. Vladimir A. Kunin, Ol’ga A. Tarut'ko

Competitive Assessment of Business Structures in the Context of Economic Instability

 • Contact details
 • Abstract
 • References

Vladimir A. Kunin

Professor at the Department of St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, Doctor of Economics, associate Professor, member of the International Higher Education Academy of Science

Lermontovskiy Ave 44/A, St. Petersburg, Russian Federation, 190103

Ol’ga A. Tarut'ko

Senior Lecture of the Department of Petersburg University of Management Technologies and Economics

Lermontovskiy Ave 44/A, St. Petersburg, Russian Federation, 190103

The presented study examines the issues of competitive assessment of business structures in the context of economic instability.
Aim. The study aims to develop an original algorithm for competitive assessment of business structures based on a modified dynamic method.
Tasks. The authors identify key aspects of economic instability, examine the content of the dynamic method of competitive assessment, propose its modification whereby it takes into account the innovative potential of business structures, and develop an algorithm for the implementation of the proposed modified dynamic method.
Methods. The study is based on the dialectical systems approach as well as logical, factorial, structural, comparative, and regression analysis using the theoretical framework ofeconomic processes.
Results. The application of additional coefficients in the modified dynamic method makes it possible to consider the competitive potential, as well as the current state, of a business structure. Thus, the authors propose using the developed algorithm for determining the modified integrated competitiveness index of a business structure.
Conclusions. The proposed modified dynamic method and the developed algorithm for competitive assessment make it possible to determine the integrated competitiveness index based on factors that reflect the current state of a business structure as well as its potential competitiveness.

Keywords: competitive assessment, business structure, algorithm, risk, business efficiency, economic instability, dynamic method

References

 1. Savostova T. L. Rynok truda: chelovecheskiy capital kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti ekonomiki [Labor market: Human capital as a factor of increasing the competitiveness of the economy]. Pravo i upravleniye. XXI vek, 2012, no. 3 (24), pp. 40–43.
 2. Asaul V. V. Osobennosti ekonomicheskoy kategorii «konkurentosposobnost’» i kriterii eye otsenki dlya malykh stroitel’nykh organizatsiy [Features of the economic category of “competitiveness” and criteria of its evaluation for small construction companies]. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov, 2012, no. 2, pp. 246–253.
 3. Tarut’ko O. A., Rumyantseva A. Yu., Polishchuk E. I. Finansovyye faktory, vliyayushchiye na konkurentosposobnost’ predprinimatel’skikh struktur [Financial factors affecting the competitiveness of business structures]. Problemy sovremennoy ekonomiki, 2017, no. 4 (64), pp. 259–261.
 4. Tarut’ko O. A. Competitiveness of entrepreneurial structures: factors and methods of evaluation. Research report “Investigation, analysis and monitoring of capital flows and management of associated risks of loss of financial soundness and solvency”. Available at: http://rosrid.ru.
 5. Kunin V. A. Upravleniye faktorami razvitiya biznesa v usloviyakh modernizatsii rossiyskoy ekonomiki [Management of business development factors in the context of modernization of the Russian economy]. In: Osobennosti upravleniya finansami na razvivayushchikhsya rynkakh [Features of financial management in emerging markets]. St. Petersburg: SPb. Univ. of Management and Economics Publ., 2014, pp. 135–143.
 6. Ivanova I. V. Faktory konkurentosposobnosti predprinimatel’skikh struktur [Factors of competitiveness of business structures]. Problemy i perspektivy ekonomiki i upravleniya. Mat. mezhdunar. nauch. konf. (Sankt-Peterburg, Aprel’ 2012 g.) [Problems and prospects of economics and management. Proc. Int. sci. conf. (St. Petersburg, April 2012)]. St. Petersburg: Renome Publ., 2012, pp. 175–178.
 7. Voronov D. S. Dinamicheskiy podkhod k otsenke konkurentosposobnosti predpriyatiy [Dynamic approach for evaluating the competitiveness of enterprises]. Marketing v Rossii i za rubezhom, 2014, no. 5, pp. 92–102.
 8. Goloshchapova L. V. Uchet ekologicheskikh faktorov pri otsenke proizvodstvennogo potentsiala promyshlennogo predpriyatiya [Considering environmental factors in assessing the industrial potential of an industrial enterprise]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika i pravo, 2014, no. 2-2, pp. 15–20.
 9. Sabden O. Ekonomika: izbrannyye trudy. T. IX: Konkurentosposobnost’natsional’noy ekonomiki: kriterii otsenki i puti povysheniya [Economics: Selected works. Vol. IX: Competitiveness of the national economy: Evaluation criteria and ways of improving]. Almaty: Institute of Economics of the Committee of Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, 2011. 200 p.

Subscribe to electronic version of the article