3. Dar’ya A. Vladimirskaya, Mariya V. Kutepova,

Specifics of Development of Business in the Arctic Zone of the Russian Federation

 • Contact details
 • Abstract
 • References

Dar’ya A. Vladimirskaya
Associate Professor of St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, Ph.D. in Economics
Lermontovskiy Ave 44/A, St. Petersburg, Russian Federation, 190103
Mariya V. Kutepova
Postgraduate Student of St. Petersburg State University оf Economics
Sadovaya Str. 21, St. Petersburg, Russian Federation, 191023
Vladimir A. Plotnikov
Professor of St. Petersburg State University оf Economics, Doctor of Economics, Professor
Sadovaya Str. 21, St. Petersburg, Russian Federation, 191023

The presented study examines the specifics of business activity in the Arctic zone of the Russian Federation and on this basis identifies the specific aspects of Arctic entrepreneurship and tools for facilitating and supporting its development within the framework of implementation of government economic regulation measures.
Aim. The study aims to identify and describe the specific aspects of entrepreneurial activity in the constituent regions of the Arctic zone of the Russian Federation.
Tasks. The authors determine and describe factors that affect business activity in the Arctic zone of the Russian Federation; provide their expert assessment and identify their effects on entrepreneurial activity in the region; provide guidelines on making allowance for the northern specifics in the government policy for supporting and facilitating entrepreneurship.
Methods. This study uses the methodology of the institutional approach to examining economic phenomena and processes as well as specific methods of regional economic analysis, structural, systems, and comparative analysis, qualimetry, and economic forecasting.
Results. It is established that entrepreneurship in the Arctic zone of the Russian Federation has a distinctive nature determined by natural, climatic, statutory, regulatory, structural, economic, demographic, resource, and other factors. The current government policy for supporting and facilitating entrepreneurship does not make due allowance for this distinctiveness, thus reducing its own efficiency. The corresponding tools of government regulation need to be specified and developed, particularly based on the foreign experience of regulating business activities in northern territories. In this regard, the authors propose measures aimed at improving control over the development of Arctic entrepreneurship in Russia.
Conclusion. The conducted study establishes that entrepreneurship in the Arctic macroregion has a number of significant differences that should be taken into account in its regulation. The program- and goal-oriented approach should serve as the methodological basis for the regulation of entrepreneurship in the Arctic zone of the Russian Federation.

Keywords: Government economic regulation, Arctic zone of the Russian Federation, entrepreneurial activity, entrepreneurship, economic policy

Citation: Vladimirskaya D. A., Kutepova M. V., Plotnikov V. A. Spetsifika razvitiya predprinimatel’stva v Arkticheskoy zone Rossiyskoy Federatsii [Specific Aspects of Development of Entrepreneurship in the Arctic Zone of the Russian Federation]. Ekonomika i Upravlenie, 2018, no. 9 (155), pp. 16–23.

References

 1. The world in 2050. The long view: How will the global economic order change by 2050? London: PwC, 2017. 72 p. Available at: https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-fullreport-feb-2017.pdf.
 2. Plotnikov V. A. Ponyatiye smeshannoy ekonomiki: evolyutsiya razvitiya i sovremennaya traktovka [The concept of a mixed economy: The evolution of development and modern interpretation]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment, 2018, vol. 8, no. 2 (27), pp. 8–16.
 3. Vertakova Yu. V., Vatutina O. O. Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti innovatsionno-oriyentirovannykh integrirovannykh struktur i vybor upravlencheskikh resheniy povysheniya rezul’tativnosti vzaimodeystviy [Evaluation of the economic efficiency of innovation-oriented integrated structures, and choice of administrative decisions of interaction increasing]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta, 2012, no. 1–2 (40), pp. 112–117.
 4. Pilyasov A. N. Kontury strategii razvitiya Arkticheskoy zony Rossii [Outlines of the development strategy of the Arctic zone of Russia]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2011, no. 1 (1), pp. 38–47.
 5. Development strategy of the Arctic zone of the Russian Federation and national security provision for the period up to 2020. Approved by the President of the Russian Federation on 20.02.2013. Available at: http://static.government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf (in Russ.).
 6. Fadeyev A. M. Sovershenstvovaniye ekonomicheskikh podkhodov k upravleniyu osvoyeniyem morskikh uglevodorodnykh mestorozhdeniy Arktiki [Improving economic approaches to managing the development of offshore hydrocarbon fields in the Arctic]. Apatity: Kola Scientific Center of the RAS, 2012. 269 p.
 7. Vasil’tsova V. M., Kutepova M. V. Problemy institutsional’nogo obespecheniya konkurentosposobnosti natsional’noy ekonomiki [Problems of institutional support of the competitiveness of the national economy]. In: Strategicheskiye napravleniya povysheniya konkurentosposobnosti natsional’noy i regional’noy ekonomiki v sovremennykh usloviyakh. Mat. Vseross. nauch.-prakt. konf. (Irkutsk, 20 noyab. — 19 dekab. 2016 g.) [Strategic directions of increasing the competitiveness of the national and regional economy in modern conditions. Proc. All-Russ. sci.-pract. conf. (Irkutsk, 20 Nov. — 19 Dec. 2016). Irkutsk: TsentrNauch Servis, 2017, pp. 11–19.
 8. Plotnikov V., Kutepova M., Sushko O. The economy of the Russian Arctic: State and specifics of development. Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR), 2018, vol. 39, pp. 706–710. Available at: file:///C:/Users/User/Downloads/25896448.pdf.
 9. Reyting innovatsionnogo razvitiya sub”ektov Rossiyskoy Federatsii [Rating of innovative development of the subjects of the Russian Federation]. 2017, iss. 5. 260 p. Available at: https://www.hse.ru/primarydata/rir2017 .
 10. Maksimtsev I. A., Miropol’skiy D. Yu., Tarasevich L. S., eds. Evraziyskaya politicheskaya ekonomiya [Eurasian political economy]. St. Petersburg: SPb. State Economic Univ. Publ., 2016. 767 p.
 11. Fundamentals of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 2020 and beyond. Approved by the President of the Russian Federation. 1969. Available at: http://www.rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html. Accessed 26.07.2017. (in Russ.).
 12. Vasil’tsova V. M. Institutsional’noye regulirovaniye konkurentsii v mineral’no-syr’yevom komplekse [Institutional regulation of competition in the mineral resource complex]. Sb. mat. Mezhdunar. nauch. konf. “Ekonomicheskiye problemy i mekhanizmy razvitiya mineral’no-syr’yevogo kompleksa (rossiyskiy i mirovoy opyt)” [Proc. Int. sci. conf. “Economic problems and mechanisms of development of the mineral resource complex (Russian and international experience)”]. St. Petersburg: SPb. Mining Univ., 2016, pp. 25–27.
 13. Kharlamov A. V., Adamenko K. V. Novaya konkurentosposobnost’ khozyaystvuyushchikh sub”yektov i problema obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti [The new competitiveness of economic entities and the problem of economic security providing]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2016, no. 2 (98), pp. 13–16.
 14. Sigov V. I., Nikolayev A. A. Obespecheniye ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii v usloviyakh padeniya mirovykh tsen na energoresursy [Ensuring the economic security of Russia in the conditions of world energy prices falling]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2016, no. 2 (98), pp. 31–35.
 15. Bodrunov S. D. Rossiya: sostoyaniye i tendentsii razvitiya mashinostroyeniya [Russia: State and development trends of mechanical engineering]. Nauchnyye trudy Vol’nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii, 2012, vol. 158, pp. 99–105.
 16. Kostin K. B. Drayvery rosta mirovoy ekonomiki [The growth drivers for global economics]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2017, no. 6 (108), pp. 19–24.
 17. Babich T. N., Vertakova Yu. V. Strategicheskoye planirovaniye klasterov promyshlennosti [Strategic planning for industry clusters]. Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial’naya sfera, tekhnologii, 2016, no. 1 (27), pp. 8–12.
 18. Babkin A. V., Zdolnikova S. V. Study and assessment of the synergetic effect in integrated industrial structures. In: Proc. 28th Int. Business Information Management Assoc. conf. “Vision 2020: Innovation management, development sustainability, and competitive economic growth” (Seville, Spain, 9–10 Nov. 2016). King of Prussia, PA: IBIMA Publ. LLC, 2016, pp. 1–10.
 19. Klevtsova M. G., Polozhentseva Yu. S. Formirovaniye sistemnykh printsipov indikativnogo vozdeystviya pri stimulirovanii propul’sivnykh otrasley regiona [Formation of system principles of indicative impact in promoting the propulsive sectors of the region]. Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial’naya sfera, tekhnologii, 2017, no. 1 (31), pp. 29–35.
 20. Mindlin Y. B., Kolpak E. P., Gasratova N. A. Clusters in system of instruments of territorial development of the Russian Federation. International Review of Management and Marketing, 2016, vol. 6, no. S1, pp. 245–249. Available at: https://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/1910/pdf.
 21. Fedotova G. V. Development of the methodology of program-oriented planning of economic processes based on the institutionalization of feedback in management. Dr. econ. sci. diss. Synopsis. Kursk, 2015. 22 p. (in Russ.).
 22. Prolubnikov A. V., Plotnikov A. V. Napravleniya transformatsii gosudarstvennoy ekonomicheskoy i promyshlennoy politiki v usloviyakh ekonomicheskikh sanktsiy i razvitiya protsessov importozameshcheniya [Transformations of state economic and industrial policy in the economic sanctions and development process of import substitution]. Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial’naya sfera, tekhnologii, 2015, no. 2 (24), pp. 45–50.
 23. Ivanter V. V., Leksin V. N., Porfir’yev B. N. Arkticheskiy megaproyekt v sisteme gosudarstvennykh interesov i gosudarstvennogo upravleniya [Arctic megaproject in the system of public interest and public administration]. Kontury global’nykh transformatsiy: politika, ekonomika pravo, 2014, no. 6, pp. 6–24.

Subscribe to electronic version of the article