9. Elena M. Il’inskaya, Vyacheslav V. Il’inskiy

An Algorithm for Automation of Business Processes in an Information Application for Order-Based Organizations

 • Contact details
 • Abstract
 • References

Elena M. Il’inskaya

Professor of St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Doctor of Economics, Professor

Morskaya Str. 67, St. Petersburg, Russian Federation, 190000

Vyacheslav V. Il’inskiy

Head of the Finnavtopartts company, Ph.D. in Technical Sciences

Malaya Balkanskaya Str. 59, Bld. 1, St. Petersburg, Russian Federation, 192289

The presented study develops an algorithm for automation of business processes in an organization.
Aim. The study aims to develop information tools for the modeling of business processes in order-based organizations.
Tasks. The authors develop an algorithm for automatic retail price calculation in the context of exchange rate flexibility and an algorithm for automatic payroll preparation with allowance for points and bonuses in order-based organizations.
Methods. This study uses general methods of logical and comparative analysis, synthesis, decomposition, grouping and generalization, expert assessment, observation, analogy, and quantitative analysis to develop algorithms for automation of the basic processes of an organization.
Results. Within the framework of the developed information application, the authors propose an algorithm for automatic retail price calculation with due regard for exchange rate flexibility, which helps optimize the ordering process. The study also presents the developed algorithm for automatic payroll preparation with allowance for points and bonuses in orderbased organizations, which serves as a stimulating tool for the organization’s human resources.
Conclusion. With low financial burden, the proposed algorithms for the information application based on CRM and CMS systems can be implemented at small and medium enterprises in light industry and other non-production sectors with order-based procurement and sales systems.

Keywords:digitalization of economy, automation of business processes, automatic retail price calculation, automation of point-based payroll preparation in order-based organizations.

Citation: Il’inskaya E. M., Il’inskiy V. V. Algoritm avtomatizatsii biznes-protsessov v informatsionnom prilozhenii dlya organizatsiy, rabotayushchikh po sisteme zakazov [An Algorithm for Automation of Business Processes in an Information Application for Order-Based Organizations]. Ekonomika i Upravlenie, 2018, no. 9 (155), pp. 69–74

References

 1. Antokhina Yu. A., Il’inskaya E. M. Avtomatizirovannaya sistema – osnova effektivnogo upravleniya resursami vuza [Automated system – the basis of effective university resource management]. Nauchnotekhnicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskiye nauki, 2006, no. 5-2, pp. 52–57.
 2. Il’inskaya E. M. Innovatsionnaya deyatel’nost’ i razvitiye informatsionnykh tekhnologiy kak osnova tsifrovoy transformatsii rossiyskoy ekonomiki [Innovative activity and development of information technologies as the basis for the digital transformation of the Russian economy]. In: Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki i promyshlennosti: problemy i perspektivy [Digital transformation of the economy and industry: Problems and prospects]. St. Petersburg: Polytechnic Univ. Publ., 2017, pp. 50–66.
 3. Il’inskiy V. V. Tsifrovaya transformatsiya i modelirovaniye biznes-protsessov [Digital transformation and modeling business processes]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizayna. Seriya 1: Estestvennyye i tekhnicheskiye nauki, 2017, no. 3, pp. 102–109.
 4. Denisova T. P., Il’inskaya E. M., Ovodenko A. A. Teoreticheskiye ocnovy strategicheskogo planirovaniya v ekonomike [Theoretical foundations of strategic planning in the economy]. In: Strategicheskoye planirovaniye razvitiya promyshlennosti: teoriya i instrumentariy [Strategic planning of industry development: Theory and tools]. St. Petersburg: Polytechnic Univ. Publ., 2013, pp. 9–34. 5. Il’inskiy V. V. Information tools for modeling business processes in organizations. Cand. tech. sci. diss. St. Petersburg: SPb. State Univ. of Industrial Technology and Design, 2017. 166 p. (in Russ.).
 5. Pereborova N. V., Il’inskiy V. V. Biznes-modelirovaniye i informatsionnyye tekhnologii v tsifrovoy ekonomike [Business modeling and information technology in the digital economy]. In: Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki i promyshlennosti: problemy i perspektivy [Digital transformation of the economy and industry: Problems and prospects]. St. Petersburg: Polytechnic Univ. Publ., 2017, pp. 636–664.
 6. Il’inskaya E. M. Teoreticheskiye aspekty innovatsionnogo razvitiya i menedzhmenta organizatsii v usloviyakh nelineynoy dinamiki [Theoretical aspects of innovative development and management of the organization under conditions of nonlinear dynamics]. In: Ekonomika i menedzhment v usloviyakh nelineynoy dinamiki [Economics and management under conditions of non-linear dynamics]. St. Petersburg: Polytechnic Univ. Publ., 2017, pp. 310–335.
 7. Denisova T. P., Il’inskaya E. M. Vzaimodeystviye upravleniya i informatsii kak nepreryvnyy protsess [The interaction of management and information as a continuous process]. In: Mat. Mezhdunar. nauch. seminara “Vuzovskaya nauka: teoretiko-metodologicheskiye problemy podgotovki spetsialistov v oblasti ekonomiki, menedzhmenta i prava” [Proc. Int. sci. seminar “University science: Theoretical and methodological problems of training specialists in the field of economics, management and law”]. Tyumen: Tyumen State Oil and Gas Univ., 2010, iss. 8, pp. 218–223.
 8. Il’inskaya E. M., Kirkizh V. V., Il’inskiy V. V. Razrabotka algoritma avtomaticheskogo rascheta roznichnoy tseny tovara v informatsionnoy sisteme s uchetom kolebaniya kursa valyut [Development of an algorithm for automatically calculating the retail price of goods in the information system, taking into account currency fluctuations]. Innovatsii, 2015, no. 2 (196), pp. 111–112.
 9. Yastrebov A. P., Il’inskiy V. V. Sootvetstviye razlichnykh tipov innovatsiy bazovym oriyentiram organizatsii [Compliance of various types of innovations with the basic reference points of the organization]. Nauchnotekhnicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskiye nauki, 2016, no. 3, pp. 151–159.
 10. Il’inskaya E. M., Il’inskiy V. V., Kirillova O. V., Titova M. N. Teoreticheskiye i metodologicheskiye osnovy transformatsii i razvitiya organizatsii [Theoretical and methodological foundations of the transformation and development of the organization]. In: Restrukturizatsiya ekonomiki: teoriya i instrumentariy [Economic restructuring: Theory and tools]. St. Petersburg: Polytechnic Univ. Publ., 2015, pp. 9–60.
 11. Il’inskiy V. V. Razrabotka algoritma avtomaticheskogo rascheta zarabotnoy platy v informatsionnom prilozhenii pri sisteme zakazov s uchetom bal’noy sistemy i bonusov [Development of an algorithm for automatic payroll calculation in an information application for an order system taking into account the point system and bonuses]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizayna. Seriya 1: Estestvennyye i tekhnicheskiye nauki, 2017, no. 4, pp. 151–154.

Subscribe to electronic version of the article