13. Nasser Jassem Nasser Al-Ssadi

Accounting Education in the Republic of Iraq

  • Contact details
  • Abstract
  • References

Nasser Jassem Nasser Al-Ssadi

Postgraduate Student of St. Petersburg State University of Economics

Sadovaya Str. 21, St. Petersburg, Russian Federation, 191023

The presented study examines the current state and development of accounting education in the Republic of Iraq.
Aim. The study structures the basic requirements of accounting education with allowancefor national institutional peculiarities and develops fundamental steps toward modernization of accounting education in the Republic of Iraq.
Tasks. The authors determine the sequence of measures for the modernization of accounting education, examine the entirety of the applied tools, and specify the goals of Iraqi authorities regarding accounting education.
Methods. This study uses general scientific methods of cognition to examine the national policy on accounting and accounting education and to identify the major trends and directions of its development.
Results. Formation of accounting information should be reflected in the accounting methodology. However, it is also important to allow scientific development and social informatization. The current state of social informatization requires traditional and innovative methods for the assessment of educational outcomes and new methods for the assessment of subject matter competence. The content of accounting education should allow for correlation between the assessment of students’ competence and education. Accounting education should focus on providing students with knowledge of organizational accounting practices and practical skills of managing the accounting system.
Conclusion. The Republic of Iraq needs new, contemporary teaching methods in the field of accounting instead of the obsolete educational system currently in place.

Keywords: Iraq, accounting, accounting education, improvement of the educational process

Citation: Al’-Sadi N. D. N. Bukhgalterskoe obrazovanie v Respublike Irak [Accounting education in the Republic of Iraq]. Ekonomika i Upravlenie, 2018, no. 9 (155), pp. 92–96.

References

  1. Burova N. V. «Statisticheskiye metody v gumanitarnykh i ekonomicheskikh naukakh»: itogi mezhdunarodnoy konferentsii [Statistical methods in the humanities and economic sciences: The results of international conference]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2016, no. 2 (98), pp. 147–153.
  2. Aliyev I. M. Nepreryvnoye professional’noye obrazovaniye [Continuous professional education]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2016, no. 5 (101), pp. 6–89.
  3. Afanasenko I. D. Biznes i narodnoye obrazovaniye [Business and public education]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2016, no. 2 (98), pp. 7–12.
  4. Pshenichnikova S. N., Rybakova E. A. Problemy podgotovki rabochikh kadrov dlya innovatsionnogo razvitiya ekonomiki [Problems of training personnel for innovative development of economy]. Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial’naya sfera, tekhnologii, 2016, no. 3 (29), pp. 21–24.
  5. Vertakova Y. V., Ershova I. G., Plotnikov V. A. Educational system influence on knowledge economy formation. World Applied Sciences Journal, 2013, vol. 27, no. 5, pp. 679–683.
  6. Ostrovskaya O. L., Osipov M. A., Vasil’yeva E. V. Obespecheniye kachestva v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya [Quality assurance in the continuing education system]. St. Petersburg: SPb. State Univ. of Economics Publ., 2017. 106 p.

Subscribe to electronic version of the article